Norges skiforbund Veidekke
Team Veidekke Regionlag

Team Veidekke regionlag

Regionlagene er en felles satsing mellom Norges Skiforbund Langrenn og Veidekke som generalsponsor. Lagene representerer utøvere som ligger rett under dagens langrennslandslag, og som har ambisjon om å bli eliteutøvere.

Teamene er Team Veidekke Innlandet, Team Veidekke Midt-Norge, Team Veidekke Nord-Norge, Team Veidekke Oslofjord og Team Veidekke Vest

Om Skiforbundets Regionlag Langrenn

Regionlagene Team Veidekke er det tredje nivået i lagshierarkiet, etter elite og rekrutt/junior. Lagene er organisatorisk forankret i skikretsene, og ble etablert for å gi et godt sportslig tilbud for de beste seniorløperne som ikke kvalifisert for de to øverste nivåene. Regionlagene skal være en utviklingsarena for løpere som satser på tradisjonelle langrennsøvelser, med målsettinger i verdenscup og mesterskap.

NSF Langrenn ønsker å styrke satsningen på regionlagene, finansielt, sportslig og kompetansemessig. Det er en stor styrke for rekrutteringen til toppnivåene at det spres kunnskap og erfaringer på regionlagene. Team Veidekke regionlag samles til årlige felles treningssamlinger. Her blir løperne kjent med hverandre, utveksler erfaringer og måler krefter på tvers av lagene. De danner et felles miljø i konkurransesesongen ved å samarbeide om støtteapparat. I tillegg forenes lagene gjennom markedsarbeidet for sine felles sponsorer, en nyttig læringsarena for profesjonalisering.

Ved siden av å rekruttere løpere til høyere lagsnivåer, er det også ønskelig at regionlagene blir en utviklingsarena for kommende topptrenere. Trenere på Team Veidekke regionlag er deltakere på NSF Langrenns årlige trenerseminarer og har tilgang til landslagenes erfaringsbase.

Regionlagene er under ledelse fra trenerne
Kristian Skrødal (Team Veidekke Midt-Norge)
Kristian Skogstad (Team Veidekke Nord-Norge)
Marthe Kristoffersen og Ingrid Vikman (Team Veidekke Innlandet)
Daniel Lunde (Team Veidekke Oslofjord)
Eivind Arne Bjaaland (Team Veidekke Vest)