Høydesamling i år

Publisert 05.11.2013 | Trening

Jeg har valgt å bruke mye tid i høyden i år. Jeg har vært på tre opphold på én måned hver.

Jeg synes det har vært lærerikt og artig å prøve dette. Jeg håper jeg har klart å utvikle med fysisk med dette opplegget og gleder meg til å begynne å gå renn igjen nå.