Program fellessamling Førde 14-20. september

Publisert 03.09.2015 | Samling

Første haustmånaden er godt igong og fellessamlinga i Førde nermar seg. Dette er ei samling me ser fram til for å kunne vera med å styrke treningsmiljøet i regionen vår ytterlegare og ein fin mulighet til å bli betre kjende både treningsmessig og sosialt. Totalt vert med 33 stk satsande skiløparar på denne samlinga. IMG_3079Samlingsplanen blir som følger:

Mandag:

Økt 1: Langtur løp med stavar + spenst og hurtighet, I-1, ca 2 t

Tirsdag:

Økt 1: Kombiøkt RSK + løp, I-1, ca 3,5 t

Økt 2: Fotball + Styrke på Puls Førde, ca 1,5 t

Onsdag:

Økt 1: Intervall elghufs 6-6-5-5-4-4 P=2min, I-4, ca 1,45 t

Økt 2: Valgfri restøkt

Torsdag:

Økt 1: Langtur RSF + hurtighet, I-1, ca 3 t

Økt 2: Basis styrke på Puls Førde, ca 1 t

Fredag:

Økt 1: Langtur RSK + 3*45s 3*30s 3*20s, I-1/7, ca 3 t

Økt 2: Valgfri restøkt, ca 1 t

Lørdag:

Økt 1: Intervall RSF, 2*10 I-3 + 6*4min I-4 P=2min, I-4, ca 1,45 t

Økt 2: Lett løp/ballspel + tøying, ca 1 t

Søndag:

Økt 1: Langtur løp med stavar, I-1, ca 3 t

Totalt ca 23 t

 

Alle morgonøkter starter kl 08:30 (søndagsøkt starter kl 08:00)

Ettermiddagsøkter tirsdag,torsdag,lørdag starter kl 16:30. Ellers meir individuelt.

Me gleder oss til å treffe alle i Førde og håper alle har brukt sommaren godt slik at me får bra utbytte av samlinga samen. Det er gode kjentfolk som har ansvar for ruteplanlegging så kvaliteten på dette blir bra.

Meir utfyllande info får alle deltakarar per epost.

Det er påbudt med hjelm og refleksvest på rulleskiturar av trafikkmessige hensyn. 

Ta kontakt dersom noko er uklart!

Frank Heggebø

Team Veidekke Vest